Tag Archives: زبان

مایکروسافت توسعه اپلیکیشن های وب مبتنی بر زبان طراحی فلوئنت را ممکن کرددر کنفرانس بیلد ۲۰۱۷، مایکروسافت زبان طراحی اپلیکیشن را به مبتنی بر ژست های اپلیکیشن Your Phone مایکروسافت برای ارتباط بین موبایل و … مایکروسافت توسعه اپلیکیشن‌های وب وب مبتنی بر زبان طراحی فلوئنت را ممکن کرد. مایکروسافت صفحه Microsoft Account با زبان طراحی فلوئنت به روز شد …


1 2