نوین ویدئوعنوان: سفارش طراحی تیزر تبلیغاتی (نوین ویدئو); زبان‌های برنامه‌نویسی: HTML , CSS , PHP (CodeIgnitor) , jQuery, JavaScript; امکانات بخش کاربری:.