طراحی اپلیکیشننگاه ” بعد جدید ” به ساخت و توسعه و طراحی اپلیکیشن های موبایل، از دو منظر زیبایی شناسی و فنی است. ” بعد جدید ” در UI و UX پروژه های طراحی اپلیکیشن …