اپلیکیشن سازاپتو با هدف رسیدن به جامع‌ترین اپلیکیشن ساز فارسی کار خود را از شهریور ۹۴ شروع کرده است و همواره کوشیده تا محیطی راحت و کارآمد برای کاربران خود …