۹ باور اشتباه درباره تجربه کاربری موبایل که بر طراحی اپلیکیشن تأثیر می‌گذاردپیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۹ میلادی، تعداد کاربران موبایلی در جهان از ۵ میلیارد نفر فراتر رود. درنتیجه موبایل یک وسیلهٔ ارزشمند برای توسعه‌دهندگان …