طراحی اپلیکیشن دایرالمعارفپروژه طراحی اپلیکیشن دایرالمعارف شامل چه جزئیاتی است: دوستانی که توانایی انجام تولید اپلیکیشن دایرالمعارف دارند لطفا با نمونه کار پیام خصوصی ارسال کنند. چند نکته مهم در طراحی. ********************. امکانات مدیریت تحت وب جهت مدیریت دیتابیس یا نرم افزار ویندوزی جهت ورود و ساخت دیتابیس اطلاعات.